• Mimari Proje

  Mimari Proje

 • Mühendislik Hizmetleri

  Elektrik Tesisat Projesi & Mekanik Tesisat Projesi

 • Enerji Kimlik Belgesi (EKB)

  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş firmamız mevcut ve yeni binalar için Enerji Kimlik Belgesi (EKB) hazırlamaktadır. Bünyemizde Etüt-Proje sertifikalı Enerji Yöneticisi bulunmaktadır ve mevcut binaların EKB’sini sadece Etüt-Proje sertifikalı Enerji Yöneticileri hazırlayabilmektedir.

  Ayrıca belediyelerde ruhsat alma aşamasındaki projeler için ibrazı zorunlu olan EKB Ön Hesap Sonuç Raporu da hazırlamaktayız.

  Mevcut ve Yeni Bina Arasındaki Fark Nedir?

  Yapı ruhsatı tarihi 2011 yılından önce olan yapılar mevcut bina, 2011 ve sonrası olanlar ise yeni binadır. Yeni binalar için EKB’lerin minimum C sınıfını sağlaması gerekmektedir. Mevcut binalar için ise bu zorunluluk olmamakla birlikte A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir.

  Gerekli Evraklar Nedir?

  Yeni Binalar İçin;     -Mimari Proje     -Yapı Ruhsatı     -Elektrik Projesi     -Mekanik Proje ve Isı Yalıtım Hesabı

  Mevcut Binalar İçin;     -Mimari Proje     -Yapı Ruhsatı     -Mekanik ve Elektrik Tesisat Bilgilerini gösteren belgeler

 • Akustik Rapor & Proje

  Tüm Binalar için Planlı Alanlar Yönetmeliğinin 57. maddesinin 2-b bendine göre gürültüye karşı korunma amaçlı akustik rapor veya proje hazırlanmak zorundadır. 31 Mayıs 2018 tarihinden itibaren Akustik Rapor veya Akustik Projelerin hazırlanması gerekmektedir. Bu tarihten itibaren Yapı Ruhsatı veren Kurumlar; tüm yapı ruhsatlarında bu rapor veya projeyi istemektedir. D1 Bina Akustiği Uzmanı Sertifikasına sahip, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Akustik Uzmanı ekibimiz firmamız bünyesinde bulunmaktadır.

  Hangi Durumlarda Akustik Rapor veya Akustik Proje Gerekir?

  - Bir bodrum katı ve çatı arası hariç 7 kattan fazla olan konutlar için Akustik Proje,

  - Toplam inşaat alanı 2.000 metrekareyi geçen ikiden fazla katlı konut dışı yapılar için Akustik Proje,

  - EK-2 Tablo 2.1’de verilen bina işlevlerinden birden fazlasını içeren binalar (ör: konut + dükkan) için Akustik Proje,

  - A veya B sınıfı akustik performans hedefleyen binalar için Akustik Proje, 

  - Diğer tüm yapılar için Akustik Rapor gereklidir.

  Akustik Rapor

  Mekânların, gürültüye hassasiyet ve gürültülülük yönünden birbirleri ile olan ilişkilerine ve ses iletim yollarına (hava doğuşlu ve darbe) ait analizleri; hedeflenen akustik kalite ve yalıtım sınıfına göre uygulanacak sınır değerleri; bu değerlere ve analizlere göre projelerde gösterilecek yapı elemanları ve bileşenleri ile noktasal birleşim detaylarını içeren rapordur. A4 formatında hazırlanmakta olup yapıda yer alacak duvar ve döşemelerin hangi tipte olması gerektiğini belirten kat planları yer almaktadır. Bu yapı elemanlarının detayları ve akustik yalıtım değerleri raporda açıklanmıştır.

  Akustik Proje

  Binalarda ses yalıtımına dair detay ve yapısal çözümleri içeren, detay çizimlerini, anahtar paftalarını, hesap sonuçlarını, değerlendirme raporlarını içeren projedir. Akustik Proje ve Akustik Proje Raporu olarak iki çalışmadan oluşmaktadır, bu iki çalışma birlikte değerlendirilir. Proje kısmı eğer A4 formatı ile çözülemeyecek büyüklükte ise A3 formatı veya ozalit baskı olarak teslim edilir. Akustik Projenin Rapor kısmı ise A4 formatında teslim edilir.

   

   

X